MINGGU KESIHATAN & KESELAMATAN PEKERJAAN, MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU 19 & 20 June 2023